Zariadenie

Domov dôchodcov Šaľa
Obsadenosť zariadenia
100%
Obsadené 80
Kapacita 80 miest
  • Počet celkovo evidovaných žiadostí do Domova dôchodcov Šaľa je 51
  • Počet evidovaných žiadostí na Zariadenie pre seniorov je 50
  • Počet evidovaných žiadostí na Zariadenie opatrovateľskej služby je 1
  • Počet voľných miest v Zariadení pre seniorov je 1
  • Počet voľných miest v Zariadení opatrovateľskej služby je 3
  • 1-lôžkové izby6
  • 2-lôžkové izby37
  • Kuchyniek pre klientov4
  • Fyzioterapeutický pavilón1
Kontaktujte násOčakávania, ktoré do nás vkladajú samotní klienti a ich príbuzní, sa zo všetkých síl snažíme naplniť. Iba tak sa dá vybudovať seriózny vzťah založený na dôvere, ktorú si veľmi vážime a je pre nás tou najvyššou hodnotou. Preto sme naše služby založili na ľudskosti, vľúdnosti a trpezlivosti.

Chod zariadenia je prispôsobený rytmu starších ľudí, poskytuje im pohodlie, súkromie, bohatý spoločenský program, útulné prostredie, rehabilitačný program, domácu stravu a nepretržitú zdravotnú starostlivosť.

Domov dôchodcov Šaľa

Domov dôchodcov Šaľa je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa, ktorá bola zriadená za účelom poskytovania sociálnych služieb pre občanov Mesta Šaľa, ako aj pre občanov iných miest a obcí. Sme zariadenie, ktoré poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku na vysokej úrovni opatrovateľskej a sociálnej starostlivosti. Naším hlavným cieľom je spokojnosť a pohodlie klienta. Celková kapacita zariadenia je 75 miest v Zariadení pre seniorov ( ZPS ) a 5 miest v Zariadení opatrovateľskej služby ( ZOS ).

Okolo celého zariadenia je rozsiahla záhrada pre relaxáciu a spoločenské aktivity.

Domov dôchodcov Šaľa Domov dôchodcov Šaľa získal certifikát „Dôveryhodná firma 2021

Sme radi, že môžeme oznámiť, že Domov dôchodcov Šaľa je jednou zo spoločností ocenených v projekte dôveryhodná firma.

Toto ocenenie udeľuje Centrum výskumu názorov zákazníkov ( CVNZ) na základe hodnotenia firmy autorským algoritmom koeficientu negatívnych názorov. Tento certifikát je potvrdením, že spoločnosť úspešne prešla testovaním, neporušila svoje štandardy a neboli zistené žiadne negatívne hodnotenia.

Toto ocenenie je zároveň pre nás výzva aj v budúcnosti dôveryhodne pôsobiť v oblasti poskytovania sociálnych služieb a poskytovať klientom služby v čo najlepšej kvalite.

viac informácií

Zariadenie bolo vybudované s podporou Európskej únie, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR