Vianočné prekvapenie od detí

Láska nepozná starobu a srdce nepozná vrásky, tak na tomto sa určite všetci zhodneme. A že najúprimnejšiu lásku prejavujú deti, je pravdou tiež. Preto sme sa dňa 18.12.2019 veľmi potešili návšteve detí zo ZŠ J.C.Hronského v Šali, pod vedením pani učiteľky Szӧcsovej, ktoré prišli rozohriať srdce a pohladiť dušu našim seniorom svojim zaujímavým kultúrnym programom. Ten bol plný pesničiek, tancov, hovoreného slova a poďakovaní starkým za všetko, čo pre nás vo svojom živote spravili. Za všetkých seniorov sa chceme veľmi poďakovať malým aj väčším účinkujúcim, pani učiteľkám, ktorí spríjemnili našim klientom dlhé zimné dni krásnym vystúpením.

viac informácií

Zariadenie bolo vybudované s podporou Európskej únie, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR