Potravinová pomoc pre Domov dôchodcov v Šali

Potravinová Banka Slovenska je občianske združenie s humanitárnym zameraním, ktoré zhromažďuje potraviny a prideľuje ich organizáciám. Činnosť Potravinovej Banky spočíva v darovaní a prerozdeľovaní prebytočných potravín. Tieto potraviny sa teda nestanú odpadom, ale pomôžu a prilepšia sociálne znevýhodneným, seniorom, invalidným občanom a v neposlednom rade i mnohodetným rodinám.

Domov dôchodcov v Šali, ktorý má s Potravinovou Bankou Slovenska uzatvorenú Zmluvu o spolupráci, už celý jeden rok v spolupráci so šalianskym obchodom Tesco Šaľa využíva túto potravinovú pomoc na prilepšenie pre svojich klientov a v neposlednom rade podáva pravidelnú ruku aj Krízovému centru v Šali, kde adresátom pomoci sú ľudia bez domova. ,,Chcela by som touto cestou v mene svojom i v mene našich prijímateľov sociálnych služieb, vysloviť veľké a úprimné ĎAKUJEM vedeniu Potravinovej Banky Slovenska Mgr. Markovi Urdzikovi a vedeniu Tesca Tomášovi Szabóovi. Umožnili nám zapojiť sa do tohto projektu a napomáhať tak ľuďom, ktorí to v živote nemajú ľahké," povedala riaditeľka Domova dôchodcov v Šali PhDr. Janka Hušvétyová.

Balíček, ktorý aj dnes dorazil do domova bol plný chutného pečiva, ovocia a ďalších potravín. Klienti sa môžu každý deň tešiť na iný druh potravín.

viac informácií

Zariadenie bolo vybudované s podporou Európskej únie, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR