Návšteva svätého Mikuláša v Domove dôchodcov v Šali

V pondelok 06.12.2021 Mikuláš so svojím pomocníkom čertom a anjelom neobišli ani náš Domov dôchodcov v Šali. Z jeho návštevy mali obrovskú radosť všetci naši prijímatelia sociálnych služieb. Mikuláš priniesol do domova nielen balíčky, ale najmä krásnu predvianočnú atmosféru. Čert toho roku nikoho nestrašil, veď prečo aj, nemal dôvod, keďže sme všetci celý rok poslúchali. Mikulášovi, čertovi ako aj anjelovi sa u nás veľmi páčilo a prisľúbili, že nás navštívia i budúci rok. Pani riaditeľka Domova dôchodcov PhDr. Janka Husvétyová by sa rada pri tejto príležitosti chcela poďakovať aj ľuďom s veľkým a láskavým srdcom, ktorí ani v tejto náročnej dobe nezabúdajú na našich starkých v Domove dôchodcov. „ Chcem vyjadriť poďakovanie Júliusovi Pintérovi z OZ Palma, ktoré bolo založené v roku 2017 za účelom rozvoja sociálnych , hmotných, zdravotných, emocionálnych a rozumových potrieb fyzických osôb s ťažkým zdravotným a telesným postihnutím, že aj tento rok ako po iné roky sa podelil a obdaroval mikulášskymi balíčkami našich seniorov. Zároveň by som touto cestou chcela poďakovať aj Ing. Róbertovi Andrášimu a Optike Horizont za jej darčeky plné sladkostí a ovocia, ktoré osobne doručila majiteľka Katarína Ághová do zariadenia pri príležitosti Mikuláša a tak prispela k radosti našich seniorov. „

viac informácií

Zariadenie bolo vybudované s podporou Európskej únie, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR