Mikuláš

Dnes, 6.12.2019 na Svätého Mikuláša, aj k nám, do Domova dôchodcov v Šali, zavítal Mikuláš s balíčkami pre seniorov. Navštívil každého klienta spolu so svojimi pomocníkmi, čertom a anjelom. Tento deň bol ďalším pekným spestrením pre našich seniorov a dodal aj spokojný úsmev a pohodu.

viac informácií

Zariadenie bolo vybudované s podporou Európskej únie, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR