OSLAVA MDŽ V DOMOVE DÔCHODCOV V ŠALI

Medzinárodný deň žien oslávili aj seniorky v Domove dôchodcov v Šali. Zamestnanci domova zablahoželali našim seniorkám k tomuto veľkému sviatku a obdarovali ich kvetom. O to významnejší bol tento deň, že ho seniorky po všetkých opatreniach mohli osláviť v jedálni zariadenia. Domov dôchodcov v Šali nezabudol však ani na obyvateľky pripútané na lôžko. Všetky mali z prejavenej pozornosti a kvietku veľkú radosť. Naše ženy, mamičky a babičky si zaslúžia úctu a vďaku každý deň.

(DH)

viac informácií

Zariadenie bolo vybudované s podporou Európskej únie, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR