Máj - Deň matiek, Máj – lásky čas

V piatok dňa 27.05.2022 v dopoludňajších hodinách sa v areály nášho Domova dôchodcov v Šali uskutočnilo vystúpenie deti zo ZŠ J. C. Hronského v Šali. Žiaci ZŠ si pre klientov domova pripravili tanečné a spevácke vystúpenie. Spevom a tancom rozveselili našich dôchodcov, ktorým počas celého programu žiaril na tvárach úsmev a niektorým sa zaleskli aj slzy v očiach. Klienti spievali spolu s deťmi a každé spevácke a tanečné číslo odmenili potleskom. V závere vystúpenia deti ZŠ obdarovali naše babičky a dedkov obálkami, v ktorých boli vlastnoručne vyrobené pozdravy s mottom“ máj lásky čas - láska kvitne v každom veku, vlastnoručne vyrobenými svietnikmi a sadeničkami kvietkov. Kvietky si klienti sami vysadia do črepníkov a rozkvitnuté im budú robiť radosť počas celého leta a budú im pripomínať krásne vystúpenie detí zo ZŠ J. C. Hronského v Šali.

viac informácií

Zariadenie bolo vybudované s podporou Európskej únie, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR