Vystúpenie detí v Domove dôchodcov v Šali pri príležitosti Dňa matiek

V utorok dňa 11.05.2021 sa v priestoroch nášho Domova dôchodcov v Šali, v dopoludňajších hodinách, pri príležitosti Dňa matiek uskutočnilo vystúpenie detí z MŠ na ul. 8. mája v Šali. Deti nám predviedli hudobné predstavenie plné silných emócií - radosť a smiech sa prelínali s láskou a úctou k našim mamám. V závere vystúpenia deti obdarovali naše babičky- mamičky vlastnoručne vyrobenými srdiečkami a voňavými červenými karafiátmi. Domov dôchodcov v Šali.

(DH)

viac informácií

Zariadenie bolo vybudované s podporou Európskej únie, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR