DOMOV DÔCHODCOV ŠAĽA BOL DNES OBDAROVANÝ

Dnes sa dvaja „dobrí anjeli“ rozhodli darovať Domovu dôchodcov v Šali jednorázové 3 vrstvové ochranné rúška v počte 200 ks a 50 ks vysokoúčinných respirátorov FFP2, ktoré nám títo dobrí ľudia aj osobne odovzdali. Z rúk darcov tieto ochranné pomôcky prevzala riaditeľka domova PhDr. Janka Hušvétyová.

„ Chcela by som touto cestou vyjadriť úprimné poďakovanie darcom za poskytnuté ochranné pomôcky, ktoré poslúžia našim klientom, nakoľko oni sú najviac ohrozenou a rizikovou skupinou. Časť pomôcok poslúži aj personálu v rámci zabezpečovania nepretržitej starostlivosti na našich klientov. „

V mene klientov a personálu Domova dôchodcov v Šali ešte raz ĎAKUJEME.

viac informácií

Zariadenie bolo vybudované s podporou Európskej únie, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR