Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Vianoce sú tie najkrajšie sviatky v roku, kedy sa celá rodina a blízky stretávajú pri štedrovečernom stole, strávia spolu krásne a nezabudnuteľné chvíle, nakoľko počas celého roka je zvyčajne celá rodina ,,rozlietaná,, . Sviatky pokoja, mieru, hojnosti každá rodina pripravuje podľa svojich zvykov a tradícií. K symbolom Vianoc nielen na Slovensku, ale aj vo svete patrí vyzdobený vianočný stromček a pod ním vianočné darčeky pre blízkych.

No nie všetci deduškovia a babičky umiestnení v domovoch dôchodcov majú to šťastie. Niektorí nemajú nikoho, kto by si ich posadil k štedrovečernému stolu, alebo niektorí aj majú, ale tí o nich veľký záujem neprejavujú.

Vďaka iniciátorke projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Janke Galatovej si pod vianočným stromčekom nájdu darčeky aj tí, pre ktorých sa stali obyvatelia domova dôchodcov jedinou rodinou. Ide o projekt, v rámci ktorého ľudia napĺňajú krabice od topánok darčekmi pre seniorov z domovov dôchodcov. Krabicu následne zabalia do vianočného baliaceho papiera a označia, či je balíček určený pre babičku alebo deduška. Hotové krabičky zbierajú kontaktné osoby po celom Slovensku, vo viac ako 90 mestách a obciach.

Tento rok aj v Domove dôchodcov Šaľa mohlo mať našich 80 klientov krajšie a štedrejšie vianoce, a to vďaka poslancovi Mestského zastupiteľstva Ing. Róbertovi Andrášimu, ktorý ako kontaktná osoba tohto jedinečného projektu vyzbieral a doručil pre našich klientov 80 krabíc plných prekvapenia a lásky.

Babičky a deduškovia pri preberaní darčekov sa často neubránili prekvapeniu a dojatiu, a neraz vypadla aj nejaká tá slzička. Pre mnohých bolo nepochopiteľné, že niekto iba tak nezištne daruje pre neznámu babičku či deduška darčeky, ktoré potešili dušu a rozohriali nejedno staré srdiečko.

Preto by som sa chcela touto cestou z celého srdca ešte raz poďakovať všetkým, ktorí sa spolupodieľali na tvorbe a realizácii tohto projektu a v neposlednom rade všetkým tým, ktorí zabalili „lásku“ do krabice od topánok a pomohli nám tak urobiť krajšie a štedrejšie Vianoce našim klientom, pretože bez ich pomoci by sme to sami nezvládli.

Naše ďakujeme patrí:

Ing. Róbertovi Andrášimu
zamestnancom Mestského úradu – z ekonomického a z majetkového oddelenia
zamestnancom Stavebného úradu
zamestnancom Okresného úradu
zamestnancom Centra podpory Nitra, pracovisko Šaľa
zamestnancom firmy Bubulákovo
občanom z mesta a okresu Šaľa

PhDr. Janka Hušvétyová
Riaditeľka DD Šaľa
viac informácií

Zariadenie bolo vybudované s podporou Európskej únie, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR