• ZARIADENIE OPÄŤ OTVORENÉ

  Vážení odberatelia obedov ,
  od dnes, t.j. štvrtok 29.4.2021 sa začali opravy cesty vo Veči , čo nám dosť komplikuje rozvoz jedál. Prosíme o trpezlivosť, obedy Vám budú určite dovezené.

  Ďakujeme za pochopenie.

  PRE SENIOROV PRIAMO V TICHEJ ČASTI ŠALE

  viac informácií
 • NOVÝ DOMOV

  ŽIVOT, NA AKÝ STE BOLI DOTERAZ ZVYKNUTÝ

  viac informácií

Plán uvoľňovania opatrení v zariadení sociálnych služieb v súvislosti s ochorením COVID 19 od 22.04.2021

Návštevy klientov budú povolené v obmedzenom režime od 26.04.2021 za dodržania týchto podmienok:

1. Povoľujú sa návštevy v zariadení Domova dôchodcov Šaľa s obmedzeným počtom rod. príslušníkov ( 2 dospelé osoby ) nasledovne: Pondelok až piatok v čase od 13.00 hod. do 15. hod. pre chodiacich klientov a klientov s obmedzeným pohybom (vozíčkar) v exteriéri zariadenia .

Návšteva sa preukáže potvrdením :

 • - o negatívnom PCR / antigénovom teste nie starším ako 7 dní
 • - potvrdením o prekonaní COVID – 19 ochorenia nie starším ako 180 dní
 • - potvrdením o druhej dávke mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 (vakcíny od spoločnosti Pfizer a Moderna) a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní
 • - potvrdením o prvej dávke vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 (vakcíny od spoločnosti AstraZeneca a Johnson) a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne
 • - potvrdením o prvej dávke vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID – 19)

2. Povoľujú sa návštevy ležiacich klientov po dohovore nasledovne:
Pondelok až piatok v čase od 13.00 hod. do 15.00 hod.
(max. 2 dospelé osoby v jednej izbe).

Návšteva sa preukáže potvrdením :
- o negatívnom PCR teste nie starším ako 7 dní

3. Všetky návštevy je potrebné si dohodnú vopred telefonicky na t.č. 031 783 83 90

4. Pri vstupe je potrebné odovzdať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním osobných údajov.

5. Chodiaci klienti a vozíčkari majú povolené návštevy iba v exteriéri. Návštevy sa môžu pohybovať iba vo vyhradených priestoroch areálu.

6. Priestory pre návštevy budú označené nápisom priestor pre návštevy.

7. V jednom dátume môže mať návštevu maximálne 10 klientov.

8. Návštevy sa môžu zúčastniť maximálne 2 dospelé osoby bez prítomnosti detí.

9. Návšteva môže zotrvať v areáli s klientom maximálne po dobu 30 minút.

10. Návštevník nesmie mať príznaky žiadneho respiračného ochorenia, teploty a nesmie byť v kontakte s osobami s pozitívnou cestovateľskou anamnézou.

11. Návštevník s cestovateľskou anamnézou nemôže navštíviť príbuzného .

12. V priebehu návštevy je možné priniesť klientovi nápoje, drobné trvanlivé potraviny, odporúčame najlepšie v originálnom balení a hygienické potreby.

13. Je nevyhnutné, aby návštevy pri vstupe do zariadenia používali ochranné rúška, použili dezinfekciu rúk/jednorazové rukavice a dodržiavali dvojmetrové vzdialenosti od ostatných klientov.

14. Všetkým návštevám bude meraná telesná teplota.

15. V prípade, že návštevník odmieta dodržiavať nastavené hygienické opatrenia poskytovateľa, má poskytovateľ možnosť návštevu prerušiť.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI - TLAČIVO

Pripravujeme

Každý z nás má právo na zmysluplný život, až do konca.

Vytvárame také podmienky na život, na aké bol človek doteraz zvyknutí.
24-hodinová odborná starostlivosť

o zariadení

PODUJATIA

PREČO SME TÁ NAJLEPŠIA VOĽBA?

NADŠTANDARDNÁ STAROSTLIVOSŤ A FAKTY KTORÉ BY STE MALI VEDIEŤ!

viac informácií

Zariadenie bolo vybudované s podporou Európskej únie, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR