• ZATVORENÉ

    Domov dôchodcov Šaľa, Nešporova 1010/19, 927 01 Šaľa, oznamuje, že odo dňa 11.01.2021 začína rozvoz obedov do domácností ( sociálna služba jedáleň). Kontakt: recepcia : 0317838390

    Domov dôchodcov Šaľa, Nešporova 1010/19 , oznamuje, že odo dňa 09.09.2020 bude pre návštevy do odvolania zatvorený.

  • NOVÝ DOMOV

    ŽIVOT, NA AKÝ STE BOLI DOTERAZ ZVYKNUTÝ

    viac informácií

Na základe epidemiologického vyšetrenia Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre ( ďalej len RÚVZ so sídlom v Nitre) v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje naďalej plniť karanténne opatrenia u klientov a zamestnancov Domova dôchodcov Šaľa, Nešporova 1010/19,927 01 Šaľa.

Zariadenie je naďalej pre návštevy do odvolania uzatvorené.

1. Zrušené sú všetky kultúrne a spoločenské podujatia.

2. Platby za sociálne služby sa realizujú bezhotovostným stykom – bankovým prevodom

3. Dôchodky klientov doručované prostredníctvom Slovenskej pošty preberá sociálny pracovník od zamestnanca pošty na recepcii a následne odovzdá klientom.

4. Veci osobnej potreby, ktoré si klienti zabezpečovali sami nákupom v supermarketoch, zabezpečuje na to určený zamestnanec zdravotného úseku ( hygienické potreby).

5. Zvýšila sa frekvencia dezinfekcie obytných priestorov, spoločných priestorov a príslušenstva.

6. Zvýšila sa frekvencia dezinfekcie kuchyne, skladov.

7. Vyšetrenia klientov sa realizujú za prísnych hygienických podmienok podľa objednávok lekára, iba akútne stavy a život ohrozujúce stavy.

8. Personál zariadenia je povinný nosiť ochranné prostriedky ( respirátor, rúška, rukavice, ochr.štít, ochr. okuliare, ochranný oblek ).

9. Personál je poučený, aby sa nestýkal s osobami s cestovateľskou anamnézou a vyvaroval sa návštev mimo domácnosti.

10. Stravovanie prebieha na izbách, nie v spoločných priestoroch jedálne.

11. Pozastavené je zhromažďovania sa klientov v spoločných priestoroch a na chodbách, odporúčané je zdržiavať sa na izbách.

12. Pohyb na nádvorí DD je možný iba v obmedzenom počte , klienti majú povinnosť nosiť rúška, dodržiavať 2 m odstup pri pobyte vonku.

13. Návštevy klientov medzi sebou na izbách nie sú povolené.

14. Všetkým klientom zariadenia sa ráno pri podávaní liekov meria TT.

15. Všetkým zamestnancom pred nástupom do zamestnania sa meria TT.

16. Všetci zamestnanci a klienti sú pravidelne každých 14 dní alebo podľa potreby priebežne testovaní ATG testami na COVID- 19.

17. Domov dôchodcov zakúpil zariadenia na dezinfekciu a čistenie vzduchu, ktoré používame v izbách . Chodby sú na každom poschodí opatrené veľkými nástennými čističkami vzduchu . Tak isto boli zakúpené germicídne žiariče, ktorými sa dezinfikujú priestory (šatne, jedáleň, chodby...) .

18. Domov dôchodcov vyčlenil v zariadení COVID pavilón, aby mohli byť izolovaní infekční klienti od zdravých. Klientom pozitívne testovaným na infekčné ochorenie COVID – 19, sú po nahlásení svojmu ošetrujúcemu lekárovi ihneď lieky podľa predpisu ošetrujúceho lekára. Týmto klientom je strava podávaná v jednorazových termo boxoch. Všetci klienti dlhodobo užívajú vitamín C, D, zinok.

O vývoji situácie budeme verejnosť priebežne informovať.

Pripravujeme

Každý z nás má právo na zmysluplný život, až do konca.

Vytvárame také podmienky na život, na aké bol človek doteraz zvyknutí.
24-hodinová odborná starostlivosť

o zariadení

NOVINKY, INFORMÁCIE

PREČO SME TÁ NAJLEPŠIA VOĽBA?

NADŠTANDARDNÁ STAROSTLIVOSŤ A FAKTY KTORÉ BY STE MALI VEDIEŤ!

viac informácií

Zariadenie bolo vybudované s podporou Európskej únie, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR