A je tu Október – Mesiac úcty k starším

Vzhľadom na pandemickú situáciu a opatrenia RÚVZ Nitra ( Regionálny úrad verejného zdravia ) pre ochorenie COVID – 19, sa všetky aktivity v spoločenskej miestnosti, spoločenské podujatia a akcie do odvolania rušia. Ku klientom sa pristupuje v rámci denných aktivít individuálne na izbách.

A je tu Október – Mesiac úcty k starším. Ani v tejto neľahkej situácii sme nezabudli na našich seniorov v tomto mesiaci. V spolupráci s firmou VH Cosmetics Slovensko, ktorá zabezpečila rôzne svoje výrobky, a s pánom poslancom Ing. Róbertom Andrášim, ktorý to sprostredkoval a veci doručil sociálnym pracovníčkam, sme dňa 28.10.2020 tieto darčeky rozdali našim klientom. Keďže sa nemohlo uskutočniť žiadne kultúrne podujatie, tak sme aspoň takýmto darčekom chceli potešiť našich seniorov. Týmto by sme chceli veľmi pekne poďakovať firme VH Cosmetics Slovensko a pánovi poslancovi Ing. R. Andrášimu. Ďakujeme

Sociálny pracovník : Mgr. Andrea Šimková, Inštruktor sociálnej rehabilitácie: Miriam Tarčová

viac informácií

Zariadenie bolo vybudované s podporou Európskej únie, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR