Medzinárodný deň piknikov

Medzinárodný deň piknikov sme v krásne piatkové dopoludnie oslávil aj u nás v Domove dôchodcov Šaľa ako inak ako piknikom. V areáli nášho zariadenia sme si pripravili spoločné posedenie pod altánkom s malým občerstvením. Využitím metód a techník muzikoterapie či metód a techník na zlepšenie pamäti a mentálnych činností sme spoločne s klientmi hrali rôzne hry a spievali obľúbené piesne klientov z čias ich mladosti. Tento krásny deň sme zavŕšili ochutnávkou ovocnej torty, ktorú pripravovali naše šikovné klientky pod vedením našej inštruktorky sociálnej rehabilitácie Barborky.

(DH)

viac informácií

Zariadenie bolo vybudované s podporou Európskej únie, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR