Adventný vianočný čas

Našim seniorom do Domova dôchodcov Šaľa, prišli dnes 12.12.2019 svojim spevom spríjemniť seniori zo spevokolu Klubu dôchodcov 2, pod vedením pani Rácovej. Zaspievali vianočné piesne a koledy. Na záver si spoločne s našimi seniormi zaspievali Tichú noc.

viac informácií

Zariadenie bolo vybudované s podporou Európskej únie, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR