,, Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok."

Október je mesiacom úcty k starším, pripomína nám, aby sme si uctili seniorov a dali im najavo svoju náklonnosť . Ani my sme nezabudli na našich seniorov a pripravili si pre nich pekný program, súčasťou ktorého bola pani Mgr. Alžbeta Turčeková, ktorá si seniorov uctila milým príhovorom, potom zaspieval spevokol pod vedením pani Bereczovej ktorý hudobne sprevádzal pán Hambalko. Naši seniori si dobre zatancovali a zaspievali.

viac informácií

Zariadenie bolo vybudované s podporou Európskej únie, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR