Spevokol

Vystúpenie našej klientky Terézie Feketeovej aj so svojím spevokolom. Svojou návštevou nás poctil aj spevokol z Klubu dôchodcov od pani Ráczovej.

viac informácií

Zariadenie bolo vybudované s podporou Európskej únie, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR