Potešili nás aj deti z materskej školy Budovateľská v Šali

Pri príležitosti Október - Mesiac úcty k starším, nás so svojimi pani učiteľkami navštívili deti z Materskej školy Budovateľská v Šali. Deti našim seniorom zaspievali, zarecitovali a zatancovali. Odmenou im bol veľký potlesk a úsmev na tvárach seniorov.

viac informácií

Zariadenie bolo vybudované s podporou Európskej únie, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR