Návšteva mestskej polície

Dňa 21.09.2016 nás prišli do zariadenia navštíviť a urobili zaujímavú besedu príslušníci mestskej polície

viac informácií

Zariadenie bolo vybudované s podporou Európskej únie, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR