1. výročie otvorenie Domova dôchodcov Šaľa

1. výročie otvorenie Domova dôchodcov Šaľa príhovor pani riaditeľky a príhovor pána primátora.

viac informácií

Zariadenie bolo vybudované s podporou Európskej únie, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR